Testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntija (F.E.C)

Testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntija (F.E.C)

Uudenmaan ELY-keskuksen rekisteröimän F.E.C-tavaramerkin (Further Educated with Companies) alla toteutetaan täydennyskoulutusta yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa. F.E.C-ohjelmien kesto on 120 päivää, josta työssäoppimisjakson kesto on 95-100 päivää. Koulutus on suunnattu korkeasti koulutetuille/asiantuntijatehtävissä olleille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille.

Testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntija -ohjelma koostuu seuraavista sisältökokonaisuuksista:

  • Ketterän ohjelmistokehityksen työkalut
  • Saavutettavuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä
  • Ketterän ohjelmistokehityksen työkalut
  • Saavutettavuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä
  • Projektinhallinnan menetelmiä
  • Testauksen periaatteet ja testauksen suunnittelu
  • Testaus osana ohjelmistoprojektia
  • Vaatimusten määrittely ja hallinta sekä riskien hallinta testauksessa
  • Testauksen dokumentointi ja raportointi
  • Testauksen työkaluja

Lue lisää LearnIT-ohjelmistamme!