Rekrykoulutukset ja täsmäkoulutukset

Rekrykoulutukset ja täsmäkoulutukset

Rekrykoulutukset

Rekrykoulutukset ovat täysin yrityksen tarpeisiin räätälöitäviä koulutusohjelmia, joissa jokaiselle koulutukseen osallistuvalle rakennetaan yksilölliseen kehittymiseen ohjaava harjoitusprojekti. Rekrykoulutukset koostuvat lähiopetus- ja työssäoppimisjaksoista niin, että osallistujat ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä heti koulutuksen alusta alkaen.

Poimintoja aimpien ohjelmiemme sisällöistä:

 • Ketterän ohjelmistokehityksen työkalut. Projektin- ja tehtävänhallintajärjestelmät.
 • Web Development: HTML ja CSS. JavaScript. HTTP, REST, JSON.
 • Amazon Web Services (AWS Basics ja AWS Fundamentals): Johdanto pilvipalveluihin,
  esimerkkinä AWS. AWS:n peruspalvelut ja niiden käyttöönotto.
 • React Native ja Redux: Natiivisovelluksen luominen React Nativella.
  HTTP ja React Native. Komponentit ja asettelu.
 • Spring Boot: Perusteet. Web-sovellukset. Pääsynhallinta. Tietoturva. REST API-rajapinnat. CRUD.
 • Scrum, Agile Modelling (AM) ja UX design: Ketterän ohjelmistokehityksen periaatteet.
  Ketterän mallinnuksen perusteet. Suunnittelutyön lähtökohtia.
 • Scenario Based Design – tarinoiden hyödyntäminen suunnittelutyössä.
 • Dokumentointi ja AM – sketches, wireframes, mock-ups ja prototypes. Evaluointi.
 • Testausmenetelmien ja -työkalujen kehitys. Testitapausten ja testauksen suunnittelu. Testauksen koordinointi ja edelleenkehitys.

Täsmäkoulutukset

Toteutamme myös yrityksesi sisäiseen kouluttautumiseen tarkoitettuja täsmäkoulutuksia, joiden tavoitteena on päivittää nykyisen henkilöstön osaaminen tarvittavista teknologioista. Sisällöt räätälöidään sen mukaan, millaisia osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksessäsi tällä hetkellä on.