LearnIT-ohjelmasta suuntaa osaamisen kehittämiseen – “Yllätyin ohjelman räätälöitävyydestä”

LearnIT-ohjelmasta suuntaa osaamisen kehittämiseen – “Yllätyin ohjelman räätälöitävyydestä”

LearnIT-ohjelmasta suuntaa osaamisen kehittämiseen

BearIT Oy:n ja Pirkanmaan TE-toimiston järjestämässä LearnIT-valmennusohjelmassa mukana ollut Eero Jaakonaho kertoo hakeneensa ohjelmaan mukaan alun perin siitä syystä, että halusi valmistuttuaan saada alan ammattilaisilta valmennusta ja oppia käytännön työhön. LearnIT-ohjelmasta toimivan tekee hänen mielestään sekä koulutettavan omien taitojen että yrityksen tarpeiden perusteellinen kartoitus ohjelman alussa.

– Erityisen toimivaksi koin myös sen, ettei koulutettavien tarvitse itse käyttää aikaa työssäoppimispaikan etsimiseen, vaan se on jo valmiina tiedossa ohjelman alkaessa, Jaakonaho lisää.

Omassa harjoitusprojektissaan Jaakonaho keskittyi erityisesti frontend-kehittämiseen ja pääsi hyödyntämään siinä myös opiskelemaansa alaa, käytettävyyssuunnittelua. Jaakonaho kokee saaneensa ohjelmasta erityisesti teknologiaosaamista, ja esimerkiksi React-teknologian hän sanoo opiskelleensa käytännössä alusta alkaen ohjelman aikana.

– Koen saaneeni ohjelmasta myös itseluottamusta siihen, mitä teknologioita kannattaa opiskella ja mihin suuntaan omaa osaamistaan voisi kehittää, hän kertoo.

Jaakonaho sanoo LearnIT-ohjelman tarjonneen myös mahdollisuuden vertaistukeen ja osaamisen jakamiseen. Työssäoppimispaikassaan Tecnotreellä hän kokee saaneensa hyvän vastaanoton ja kertoo jakson olleen hänelle hyvä kokemus.

– LearnIT-valmennusryhmästä olen saanut vertaistukea omaan projektiini, kun olen huomannut muiden koulutettavien painivan ihan samojen haasteiden kanssa kuin itsekin. On ollut kiinnostavaa seurata muiden koulutettavien projekteja ja saada niistäkin vinkkejä omaan projektiini. Muiden projektit ovat auttaneet myös löytämään uusia alueita, joihin omaa oppimistaan voisi jatkossa suunnata. Koulutuksen alussa tehty kartoitus osui hyvin kohdalleen ja helpotti omaa työskentelyäni, kun tiesin jo työssäoppimisjaksolle mennessäni, minkä teknologioiden parissa yrityksessä työskennellään.

Työssäoppimisjakso poiki Jaakonaholle työpaikan Tecnotreeltä, ja hän toteaa koulutuksen osin jopa ylittäneen hänen omat odotuksensa. Jaakonaho kannustaa muitakin hakeutumaan ohjelmaan.

– Lähdin ohjelmaan kokeilumielellä. Yllätyin siitä, kuinka hyvin ohjelman sisältöä pystytään räätälöimään koulutettavien ja yritysten tarpeiden mukaan. Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan ohjelmaan ja tuoda esiin myös sellaisia omia vahvuuksiaan, jotka eivät välttämättä suoraan osu tiettyyn profiiliin.

LearnIT-ohjelma antoi itseluottamusta – “Moni asia olisi jäänyt opettelematta ilman tätä”

 

LearnIT herätti sisäisen opiskelijan

 

AtoZ sai LearnIT-ohjelmasta muuntokoulutettuja osaajia: “Koulutettavat ovat alusta asti kuin omia työntekijöitä”

 

LearnIT-ohjelmassa mukana ollut Visma Consulting Oy: “Saimme valmiimpia tekijöitä kuin mitä odotimme”